کتابخانه احادیث شیعه

483 ـ خيزشگاه جنگ

امام على عليه السلام : اختلاف و ناسازگارى، جنگ خيز است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، خيزشگاه جنگهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از لجاجت بيجا و نكوهيده بپرهيز كه آن جنگها بر مى افروزد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490