کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

522 ـ آنچه مورد بازخواست قرار مى گيرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت، بنده قدم از جاى خود بر ندارد تا آن گاه كه از چهار چيز باز خواست شود : از عمرش، كه در چه راهى صرف كرده است؟ از جوانيش؛ كه در چه راهى به سر آورده است؟ از مالش؛ كه از كجا آورده و در كجا خرج كرده است؟ و از دوستى ما خاندان .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «در آن روز به يقين از نعمت ها سؤال مى شويد» ـ فرمود : اين امّت درباره نعمت وجود رسول خدا صلى الله عليه و آله وسپس اهل بيت عليهم السلام كه خداوند به آنان داده است ، بازخواست مى شوند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490