کتابخانه احادیث شیعه

783 ـ نويد رؤيا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره آيه «آنان را در زندگى دنيا و آخرت بشارت است ، هيچ تبديلى در كلمات خدا (در وعده هاى او) نيست ، اين است كاميابى بزرگ» ـ فرمود : آن بشارت ، خوابِ خوبى است كه مؤمن مى بيند و به وسيله آن در دنيايش نويد داده مى شود .
نمایش منبع
بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : از نبوّت فقط نويد دهنده ها باقى مانده است . پرسيدند : نويد دهنده ها چيست؟ فرمود : رؤياى خوب.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله صبح كه مى شد به اصحابش مى فرمود : آيا كسى نويد دهنده اى دارد؟ منظور آن حضرت رؤيا بود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490