کتابخانه احادیث شیعه

810 ـ فضيلت صله رحم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا ثواب صله رحم زودتر از ثواب هر كار خير ديگرى مى رسد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى به جا آوردن صله رحم [حتى اگر شده] يك سال راه بپيما .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490