کتابخانه احادیث شیعه

823 ـ آنچه روزى را قطع مى كند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه حقّى از حقوق برادر مسلمان خود را از او دريغ و باز دارد ، خداوند بركت روزى را بر او حرام گرداند مگر آن كه توبه كند .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : همانا بنده گناه مى كند و به سبب آن روزى از او گرفته مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : حرامخوارى زياد ، روزى را مى برد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490