کتابخانه احادیث شیعه

867 ـ عوامل زهد

امام على عليه السلام : سزاوارترين مردم به زهدورزى ، كسى است كه عيب و نقص دنيا را بشناسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چگونه به دنيا پشت كند ، كسى كه ارزش آخرت را نمى داند؟
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : زياد به ياد مرگ باش ؛ زيرا هيچ انسانى مرگ را بسيار ياد نكند ، مگر آن كه به دنيا بى رغبت شود .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ به گاه حضور بر سر گورى ـ فرمود: چيزى كه آخرش اين است، سزاوار است كه از همان آغاز به آن دل بسته نشود و چيزى كه آغازش اين است ، به جاست كه از فرجام آن ترسيده شود .
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : اگر اهل دنيا عقل خود را به كار مى بستند ، دنيا ويران مى شد [چون به دنيا بى رغبت مى شدند].
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490