کتابخانه احادیث شیعه

972 ـ فضيلت پيشدستى كردن در سلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نزديكترين مردم به خدا و رسول او كسى است كه آغازگر سلام باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آغازگر سلام ، از تكبّر بدور است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سلام، هفتاد ثواب دارد كه شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و يكى براى جواب دهنده .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490