کتابخانه احادیث شیعه

1406 ـ نكوهش عيبجويى

صفحه اختصاصي حديث و آيات قرآن:
(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ
حديث لُمَزَةٍ » . حديث
«واى بر هر غيبت كننده حديث عيب جويى».
رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : لا تَتَّبِعوا عَوراتِ المُؤمِنينَ؛فإنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ المُؤمِنينَ تَتَبَّعَ اللّه ُ عَورَتَهُ ، ومَن تَتَبَّعَ اللّه ُ عَورَتَهُ فَضَحَهُ ولَو في جَوفِ بَيتِهِ . حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عيبهاى مؤمنان را جستجونكنيد؛ زيرا هر كه دنبال عيبهاى مؤمنان بگردد خداوند عيبهاى او را دنبال كند و هر كه خداوند متعال عيوبش را جستجو كند، او را رسوا سازد گرچه درون خانه اش باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كاوش كردن در عيب [ديگران]،خود عيبى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : بايد دورترين افراد ملّت از تو و دشمن ترين آنها نزد تو، عيبجوترين آنها از مردم باشد؛ زيرا مردم [خواه ناخواه] عيبهايى دارند و زمامدار سزاوارترين كس به پوشاندن آنهاست. بنابراين، درباره آن دسته از عيبهاى مردم كه بر تو پوشيده است، پى جويى و كنجكاوى مكن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خطاى ديگران هرگز شادمان مشو؛ زيرا تو نيز براى هميشه از خطا كردن مصون نيستى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه عيب جويى كند، عيب جويى شود و هر كه دشنام دهد، پاسخ شنود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دورترين بنده از خدا ، آن مردى است كه با مردى طرح دوستى افكند و [حساب ] لغزشهاى او را نگه دارد تا روزى به واسطه آنها او را سرزنش كند.
نمایش منبع
حدیث روز

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

لولا أنَّ الشَّياطينَ يَحُومونَ على قُلوبِ بَني آدمَ لَنَظَروا إلى مَلَكوتِ السَّماءِ؛

اگر شیاطین، گرد دلهای آدمیان نمی چرخیدند، هر آينه آنان ملكوت آسمان‏ها را مى ‏ديدند.

المحجّة البيضاء : ج2، ص125

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3488