کتابخانه احادیث شیعه

1593 ـ اخلاق بزرگواران

صفحه اختصاصي حديث و آيات قرآن:
(وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما) .
حديث
«و كسانى اند كه گواهى دروغ نمى دهند و چون بر لغو بگذرند، بزرگوارانه مى گذرند».
الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن كَرُمَت نفسُهُ صَغُرَتِ الدُّنيا في عَينِهِ . حديث
امام على عليه السلام : هر كه براى خود كرامتى قائل باشد، دنيا در نظرش كوچك آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى به پيمانها، از بزرگوارى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار، كسى است كه كرامت چهره خويش را از خوارى آتش نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدم بزرگوار، خود را به غفلت مى زند و فريب مى خورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار هر گاه وعده دهد، به كاربندد و هر گاه وعيد و بيم دهد درگذرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خلوص و يكرنگى از اخلاق بزرگواران است و ناخالصى از خويهاى فرومايگان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شتاب در عفو و گذشت از خويهاى بزرگواران است و شتاب در انتقامگيرى از خصلتهاى فرومايگان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فضيلتِ شتاب به سوى نيكوكارى و احسان، از آنِ بزرگواران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شيوه بزرگواران، بخشندگى است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : بزرگوارى، احسان كردن داوطلبانه است و دَهِش پيش از خواهش.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : انسان بزرگوار به بخشش خود مى بالد، و انسان پست به دارايى خويش مى نازد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز نشانگر بزرگوارى آدمى است: خوشخويى، فرو خوردن خشم و فروهشتن چشم.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490