کتابخانه احادیث شیعه

1831 ـ تشويق به همدردى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دو پيراهن داشته باشد ،يكى از آنها را بپوشد و ديگرى را به برادرش دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين احسان ، همدردى با برادران است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى را كه با مال خود (به تو) يارى نمى رساند ، هرگز دوست مشمار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همدردى با برادر دينى ، روزى رازياد مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : با دستگيرى از برادرانتان خودرا به خداوند متعال نزديك سازيد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دو خصلت است كه در هركه نباشد ، از او دورى كن ، دورى كن ، دورى كن ! عرض شد : آن دو چيست ؟ فرمود : نمازِ به وقت و مواظبت كردن بر (آداب و شرايط) آن و همدردى (دستگيرى از برادران) .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ خـطاب به جـعفر بـن محمّدعـاصمى ـ : اى عاصم ، در زمينه مراوده باهم و همدردى با يكديگر چگونه هستيد ؟ عرض كردم : در بهترين وضعى كه يك نفر مى تواند داشته باشد . فرمود : آيا چنين هست كه فردى از شما در هنگام تنگدستى به دكّان يا منزل برادرش برود و دخل او را بيرون كشد و آنچه احتياج دارد بردارد و برادرش به او اعتراض نكند ؟ عاصم عرض كرد : نه . حضرت فرمود : پس ، در مراوده باهم آن طور كه من دوست دارم نيستيد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490