کتابخانه احادیث شیعه

عدالت اجتماعى

به خدا سوگند، آنچه از اموال تاراج شده بيت المال را بيابم به صاحبش بازگردانم گرچه بـا آن ازدواج كـرده باشند، زيرا در عدالت وسعت و گشايشى است و كسى كه اجراى عدالت بر او سخت آيد به يقين جور و ستم بر او سخت تر آيد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

مِن كمالِ المَرءِ تَركُهُ ما لا يَجمُلُ بهِ؛

از كمال آدمى است كه آنچه را زيبنده او نيست فرو گذارد.

أعلام الدين، ص292

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838