کتابخانه احادیث شیعه

16. با خدا باش، پادشاهى كن

هر كس بر خدا توكّل كند، كفايت امرش را مى كند. خداوند، فرمان خود را به انجام مى رساند، به راستى خدا براى هر چيزى اندازه اى قرار داده است.
نمایش منبع
انسان به همان كسى واگذار مى شود كه به او اميد بسته است و اگر انسان جز به خدا اميد نبندد، به غير خدا واگذار نمى شود.
نمایش منبع
در پاسخ به سؤال از آيه «و هر كس به خدا توكّل كند، كفايت امرش را مى كند»: توكّل كردن بر خدا، درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه در تمام كارهايت به خدا توكّل كنى و هر چه با تو كرد، از او خشنود باشى و بدانى كه او نسبت به تو، از هيچ خير و تفضّلى كوتاهى نمى كند و بدانى كه در اين باره، حكم، حكم اوست، پس با واگذارى كارهايت به خدا، بر او توكّل كن و در آن كارها، و ديگر كارها به او اعتماد داشته باش.
نمایش منبع
فال بد زدن، شرك است و هيچ كس از ما نيست مگر اين كه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود، امّا خداوند، با توكّل به او آن را از بين مى برد.
نمایش منبع
كسى كه كارهاى خود را به خدا بسپارد، همواره از آسايش و خير و بركت در زندگى برخوردار است و واگذارنده حقيقى كارها به خدا، كسى است كه تمام همّتش تنها به سوى خدا باشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

مِن كمالِ المَرءِ تَركُهُ ما لا يَجمُلُ بهِ؛

از كمال آدمى است كه آنچه را زيبنده او نيست فرو گذارد.

أعلام الدين، ص292

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838