کتابخانه احادیث شیعه

ادب

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ هنگامى كه معاذ را به يمن فرستاد ـ فرمود : اى معاذ! كتاب خدا را به آنها بياموز و ايشان را با اخلاق شايسته، خوب تربيت كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ادب، كمال انسان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خرد آدمى مايه سامان اوست، و ادبش مايه قوام او، و راستى اش پيشواى اوست، و سپاس گزارى اش كمال او.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اى مؤمن! اين دانش و ادب جان بهاى توست، پس در فراگرفتن آن دو كوشا باش كه هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود، قدر و ارزشت فزونى مى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تو، به ادب خود، ارزش مى يابى. پس، آن را با بردبارى زينت بخش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه بهترين خصلت او ادبش نباشد، كمترين حالت او تباهى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ادب، بهترين خوى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :برترين شرافت، ادب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهترين چيزى كه پدران براى فرزندان به ميراث مى گذارند، ادب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ادب نيكو، بهترين پشتيبان و برترين همنشين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جوينده ادب، دور انديش تر از جوينده طلاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مردم به تربيتِ نيك نيازمندترند تا به زر و سيم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :سه چيز است كه بالاتر از آنها وجود ندارد: تربيت نيكو، دورى از شبهه، و خويشتندارى از حرام ها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تربيت نيكو، سبب تزكيه اخلاق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه دلداده ادب باشد بديهايش كاستى مى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگاه ادب را از دست دادى، خاموشى اختيار كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تربيت ، سبب تيزهوشى مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490