کتابخانه احادیث شیعه

آفتها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آفتِ زيركى غرور است، آفت شجاعتْ تجاوز ، آفت بخشندگى منّت، آفت زيبايى تكبّر، آفت عبادتْ سستى، آفت سخن دروغ، آفت علمْ فراموشى، آفت بردبارى سبكسرى، آفت بزرگ زادگى فخر فروشى و آفت سخاوت، زياده روى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آفت دين، هواى نفس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر چيزى آفتى دارد؛ آفت علم فراموشى است، آفت عبادتْ ريا، آفت خردمندى خودپسندى، آفت نجيب زادگى تكبّر، آفت زيركى غرور، آفت سخاوت زياده روى، آفت حيا ناتوانى، آفت بردبارى خوارى و آفت نيرومندى از حد گذراندن [ در گفتار و كردار].
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ترس، آفت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هوس، آفت خردهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفتِ ايمان، شرك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت يقين، شك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت نعمتها، ناسپاسى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت طاعت، نافرمانى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت بزرگ زادگى، تكبّر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت زيركى ، حيله گرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت عبادت، رياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت سخاوت، منّت گذارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت دين، بدگمانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت خرد، [ پيروى از ]خواهشهاى نفسانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت بلند پايگى، موانع قضا و قدر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت نفس، شيفتگى به دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت مشورت، درهم شكستن آراء است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت شاهان، بدرفتارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت وزيران، بد سگالى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت عالمان، حبّ رياست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت زمام داران، ضعف سياست (تدبير) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت لشكر، سرپيچى از فرماندهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت تمرين و رياضت، چيره شدن عادت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت رعيت، نافرمانى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت پارسايى، كمىِ قناعت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت قاضيان، طمع است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت اشخاص عادل، كمىِ پارسايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت [شخص] شجاع، وا نهادن دورانديشى و احتياط است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت قدرتمند، ناتوان شمردن دشمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت بردبارى، خوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت بخشش، تأخير و تعلّل ورزيدن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت صرفه جويى، بخل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت هيبت و شكوه، شوخى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت جستجو، كامياب نشدن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت كشوردارى، سستى در حمايت از كشور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت پيمانها، خوب رعايت نكردن آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت رياست، فخر فروشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت گزارش دادن، دروغ نقل كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت علم، عمل نكردن به آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت عمل، نداشتن خلوص است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت بخشندگى، نادارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت مردم، عالِم فاسد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت عدالت، ستمگرِ قدرتمند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت آبادانى، ستمگرىِ فرمانرواست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت قدرت، خوددارى از نيكوكارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت خِرَد، خودپسندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت سخن، دروغ گفتن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت كارها، ناتوانى كارگزاران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت وفادارى، پيمان شكنى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت دورانديشى و احتياط، كار از كار گذشتن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت امانت، خيانت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت فقيهان، نداشتن صيانت [نفس ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت بخشش، ولخرجى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت معاش، بى تدبيرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت سخن گفتن، پرگويى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت توانگرى، بخل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت آرزو، اجل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت خوبى، همنشين بد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آفت نيرومندى، ستمگرى و سركشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :سرآمد آفتها، شيفتگى به لذّتها (خوشگذرانى) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بدترين آفتِ خِرَد، خود بزرگ بينى است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

عَـجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّـرُ فى مَـأْكُولِهِ كَيْـفَ لا يَتَفَـكَّـرُ فى مَعْـقُـولِهِ، فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ ما يُؤْذيهِ، وَ يُودِعُ صَدْرَهُ ما يُرْدِيهِ؛

در شگفتم از كسى كه درباره خوراكيهاى خود انديشه و تأمل مى‏ كند وليكن درباره نيازمنديهاى فكرى و عقلى ‏اش تأمل نمى ‏كند، پرهيز مى‏ كند از آنچه معده ‏اش را اذيت مى ‏نمايد و سينه و قلب خود را از پست‏ترين چيزها پر مى ‏كند.

بحارالانوار: ج1، ص218

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3492