کتابخانه احادیث شیعه

1. دوستي با خدا

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونى يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَ اللّهُ غَفورٌ رَحيمٌ؛
حديث
بگو : «اگر خدا را دوست داريد ، از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد» و خداوند آمرزنده مهربان است .
1 پيامبر صلي الله عليه و آله : اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ بُغاةَ الْعِلْمِ ؛
خداوند جويندگان دانش را دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند انسان با حياىِ بردبارِ با عفّتى را كه پاكدامنى مى ورزد،دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند كار خيرى را كه به آن شتاب شود دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند مدارا كردن را دوست دارد و بر آن يارى مى دهد. حديث
نمایش منبع
خداوند فرياد رسىِ دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند كارهاى والا و شرافتمند را دوست دارد و از كارهاى پست و ناچيز بيزار است. حديث
نمایش منبع
گشاده رو باش كه خداوند انسان هاى گشاده رو را دوست دارد و با اخموى ترش رودشمن است. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد كه بين فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد حتى در بوسيدنشان. حديث
نمایش منبع
خداوند جوانى كه جوانيش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد كه وقتى يكى از شما كارى انجام مى دهد در آن محكم كارى كند. حديث
نمایش منبع
خداوند انسان آسان گيرِ گشاده رو را دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند خرج كردن را دوست دارد و با سخت خرج كردن دشمن است پس انفاق واطعام كن و به ثروت اندوزى مپرداز كه كسب ثروت تو را به سختى مى اندازد. حديث
نمایش منبع
خداوند تعالى بندگان پرهيزگارِ نيكوكارِ گمنام را دوست دارد، كسانى كه چونحاضرند، شناخته نمى شوند و آنگاه كه غايب اند سراغشان را نمى گيرند، قلب هايشانچراغ هاى هدايت است و از هر تيرگى و تاريكى نجات مى يابند. حديث
نمایش منبع
خداوند چشم تيز بين هنگام روى آوردن هوا و هوس ها، و عقل كامل هنگام آمدنشبهه ها را دوست دارد و بخشندگى را هر چند به دانه هاى خرما، دوست دارد و شجاعترا اگر چه به كشتن يك مار دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند تداوم دوستى ديرينه را دوست دارد، پس در دوستى مداومتورزيد. حديث
نمایش منبع
خداوند خصلت هاى والاى اخلاقى را دوست دارد و از خصلت هاى پَستبيزار است. حديث
نمایش منبع
خداوند آنچه را كه در جنگ دوست دارد، در نماز هم دوست دارد و آن صفى (متحدو منظم) همچون بنيانى پولادين و محكم است. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد از امور مجاز نيز استفاده شود چنانكه دوست دارد به تكاليفعمل شود. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد وقتى به بنده اى نعمت داد اثرش در او ديده شود و فقر و تظاهربه فقر را دشمن مى دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد كه انسان نسبت به ديگران خوش نيت باشد، چنانكه دوستدارد نيتش در اطاعت از او محكم و خالص باشد. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد مسلمانى را كه آنچه براى خود مى خواهد، براى برادر دينى اشنيز مى خواهد و آنچه براى خود نمى پسندد، براى برادر دينى اش نيز نمى پسندد و او رابه ولايت ما سفارش مى كند و فضيلت مرا مى شناسد و پا جاى پاى من مى گذارد و درسرانجام كار من مى انديشد. حديث
نمایش منبع
خداوند كسى را كه در ميان جمع شوخى مى كند، به شرط آن كه ناسزا نگويددوست دارد. حديث
نمایش منبع
خداوند دوست دارد كه در پنهان عبادت شود، چنانكه دوست دارد آشكارا عبادت شود. حديث
نمایش منبع
خداوند عزّوجل دوست دارد آنچه نزد اوست درخواست گردد و طلب شود. حديث
نمایش منبع
خداوند بنده به گناه افتاده توبه كار را دوست دارد ولى كسى كه گناه نكند، از اوبرتر است. حديث
نمایش منبع
خداوند خانه اى را كه در آن عروسى برپا شود دوست دارد و با خانه اى كه در آن طلاقصورت گيرد، دشمن است. حديث
نمایش منبع
خداوند زيبايى و آراستگى را دوست دارد و با فقر و تظاهر به فقر دشمن است. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛

هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد.

گزیده تحف العقول، ح196

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838