کتابخانه احادیث شیعه

12. دهاني خوشبو

صفحه اختصاصي حديث و آيات وَ اللّه ُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ؛ حديث
خداوند پاكيزگان را دوست دارد.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله : حَبَّذَا الْمُتَّخَلِّلُ مِنْ اُمَّتى؛
آفرين بر خلال كنندگان امت من. حديث
نمایش منبع
اگر مردم خاصيت مسواك را مى دانستند (هرگز آن را از خود جدا نمى كردند و حتى)آن را شب به بستر خود مى بردند. حديث
نمایش منبع
در مسواك زدن دوازده فايده وجود دارد: 1. از سنت پيامبر صلي الله عليه و آلهاست، 2. دهان راپاكيزه مى كند، 3. نور چشم را زياد مى كند، 4. باعث خشنودى خداوند است،5 . دندان ها را سفيد مى كند، 6 . جِرم آنها را از بين مى برد، 7 . لثه را محكم مى كند،8 . اشتها آور است، 9 . بلغم را مى برد، 10. حافظه را زياد مى كند، 11. حسنات را چندبرابر مى كند، 12. فرشتگان از آن شاد مى گردند. حديث
نمایش منبع
خربزه بخوريد، چرا كه ده خاصيت دارد... از جمله اين كه خوشبو (كننده) است. حديث
نمایش منبع
مسواك زدن، نور چشم و رشد مو را زياد و آبريزش چشم را برطرف مى كند. حديث
نمایش منبع
چه خوب خوراكى است مويز؛ ... و دهان را خوشبو مى كند. حديث
نمایش منبع
مسواك بلغم و رطوبات معده را از بين مى برد و عقل را زياد مى كند. حديث
نمایش منبع
مسواك بر شيوايى سخن انسان مى افزايد. حديث
نمایش منبع
خوب لقمه اى است پنير؛ آب دهان را گوارا و بوى آن را خوش مى نمايد ... . حديث
نمایش منبع
بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هرچه با زبان درآمد فرو ببر، و آنچه را با خلالبيرون آوردى از دهان بيرون افكن. حديث
نمایش منبع
در اين خرماى شما (برنى) نُه ويژگى است... از جمله آن كه دهان را خوشبو مى نمايد.(برنى، نوعى از خرماست كه گِرد و به رنگ سرخ مايل به زرد است). حديث
نمایش منبع
جبرئيل پيوسته مرا به مسواك سفارش مى كرد تا جايى كه ترسيدم در مسواك زدنزياده روى كنم و يا دندان هايم را از بين ببرم. حديث
نمایش منبع
جويدن كندر، دندان ها را محكم مى كند و بلغم و رطوبات و بوى دهانرا مى برد. حديث
نمایش منبع
هر كس به ضعفى در قلب يا بدن خويش گرفتار شد، بايد گوشت گوسفند با شيربخورد، چرا كه اين خوراك، هر درد و بلايى را از اندام وى بيرون مى بَرَد و تن او را تقويت ولثه اش را محكم مى كند. حديث
نمایش منبع
سه چيز، فراموشى را از بين مى برد و حافظه را زياد مى كند: خواندن قرآن، مسواكزدن و روزه گرفتن. حديث
نمایش منبع
جبرئيل هيچ گاه نزد من نيامد، مگر آن كه مرا به مسواك زدن سفارش كرد تا جايىكه نگران شدم اين كار بر من و امّتم واجب گردد. حديث
نمایش منبع
هر كس هر روز دو بار مسواك بزند: سنت پيامبران را ادامه داده است و براى هرنمازى كه بخواند خداوند پاداش صد ركعت برايش مى نويسد و از فقر نجات مى يابد ودهانش خوشبو، حافظه اش تقويت، فهمش زياد، غذايش گوارا و درد دندان وبيمارى اش برطرف مى شود و فرشتگان به خاطر نورى كه در او مشاهده مى كنند، با اودست مى دهند و دندان هايش تميز مى شود. حديث
نمایش منبع
انجير بوى بد دهان را برطرف، استخوان ها را محكم، رويش مو را زياد و بيمارى رابرطرف مى كند و با وجود آن احتياجى به دارو نيست. حديث
نمایش منبع
ريحان سبزى انبياست و در آن هشت خاصيت است: ... از جمله اين كه دهان راخوشبو مى سازد. حديث
نمایش منبع
سركه لثه را تقويت مى كند، كِرم معده را از بين مى برد و عقل را نيرو مى بخشد. حديث
نمایش منبع
دهان هاى خود را پاكيزه كنيد كه راه هاى تسبيح خداوند است. حديث
نمایش منبع
حنا، بوى بد عرق را از بين مى برد و چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزند را زيبا مى كند. حديث
نمایش منبع
شما را سفارش مى كنم به مسواك زدن؛ چرا كه وسوسه دل را از بين مى برد. حديث
نمایش منبع
زيتون غذاى خوبى است، دهان را خوشبو مى كند، بلغم را از بين مى برد، رنگپوست را صفا مى بخشد، اعصاب را محكم مى كند، مرض را مى برد و خشم راخاموش مى كند. حديث
نمایش منبع
شبانگاه كه (براى نماز) برخاستى، مسواك بزن چرا كه فرشته اى نزد تو مى آيد ودهانش را بر دهانت مى گذارد و آنگاه هيچ حرفى از قرآن و نماز و دعا نمى خوانى مگرآن كه آن را به آسمان بالا مى برد، پس بايد كه دهانت خوشبو باشد. حديث
نمایش منبع
اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سيب وجود دارد، بيماران خود را تنهابا آن درمان مى كردند. بدانيد كه سيب از هر چيزى سريع تر به قلب فايده مى بخشدو خوشبو كننده است. حديث
نمایش منبع
از امام صادق عليه السلام درباره تره پرسيدند. امام فرمودند: آن را بخور؛ زيرا در آن، چهارفايده هست: دهان را خوشبو مى كند و... . حديث
نمایش منبع
مسواك زدن در توالت، دهان را بدبو مى كند. حديث
نمایش منبع
خوردن آب سرد بعد از چيزهاى گرم و شيرينى، دندان ها را از بين مى برد ... هر كسمى خواهد دندان هايش فاسد نشود، شيرينى نَخورد، مگر پس از خوردن لقمه اى نان. حديث
نمایش منبع
مسواك بزنيد؛ چرا كه مسواك چيز خوبى است؛ لثه را محكم مى كند، بوى دهان رامى برد، معده را اصلاح مى كند، بر درجات انسان در بهشت مى افزايد و شيطان راناخرسند مى نمايد. حديث
نمایش منبع
سرمه كشيدن در شب، دهان را خوشبو مى كند و آثار آن تا چهل روز ادامه دارد. حديث
نمایش منبع
در خضاب كردن (رنگ موى طبيعى) چهارده خاصيت است: ... از جمله اين كه دهانرا خوشبو و لثه را محكم مى كند. حديث
نمایش منبع
خداوند رحمت كند خلال كنندگان امتم را در هنگام وضو گرفتن و بعد از غذاخوردن. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛

هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد.

گزیده تحف العقول، ح196

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838