کتابخانه احادیث شیعه

حرف ب ـ ث

با نيكويىِ معاشرت، دوستى پايدار مى شود .
نمایش منبع
گناهان ، با توبهبازگشت به سوى خدا) پاك مى شود .
نمایش منبع
فرصت را درياب پيش از آنكه [با از دست رفتن] سبب اندوه شود .
نمایش منبع
بشتابيد، پيش از آمدنِ ناپيدايى كه چشم به راهش هستيد .
نمایش منبع
جوانى ات را پيش از پيرى، و سلامتى ات را پيش از بيمارى درياب .
نمایش منبع
گريستن بنده از خوف خدا ، گناهانش را از ميان مى برد .
نمایش منبع
بامداد، در پى كسب وكار باشيد ، كه بركت در كسب و كارِ بامداد است ، و مشورت كنيد كه پيروزى در مشورت است .
نمایش منبع
به پدرانتان نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند .
نمایش منبع
تباه كردن احسان ، احسان كردن به كسى است كه آن را نمى شناسد به نااهل) .
نمایش منبع
كوچك انگاشتن گناه، از ارتكاب گناه ، بزرگ تر است .
نمایش منبع
در آيات قرآن تدبّر كنيد و از آن عبرت بگيريد ، كه رساترين عبرت هاست .
نمایش منبع
جواب نگفتن به نابخرد ، رساترين جواب به اوست .
نمایش منبع
به دوستى چنگ در زن كه سختى روزگار، او را به تو ارزانى داشته است .
نمایش منبع
پيش از تصميم گيرى بينديش و پيش از اقدام، مشورت كن و پيش از داخل شدن [در كار] تدبّر كن .
نمایش منبع
در آغاز سرما فصل پاييز) خود را از سرما نگه داريد و در آخرش فصل بهار) خود را به آن بسپاريد ؛ زيرا سرما با تن ها همان مى كند كه با شاخه هاى درخت : در آغاز مى سوزاند و در پايان، به برگ و بار مى نشاند .
نمایش منبع
از خطاها چشم بپوش و از لغزش هاى ديگران درگذر تا رتبه هايت بلند گردد .
نمایش منبع
آنچه را در اوّل عمر تباه ساخته اى ، در پايان عمر جبران كن تا در بازگشت خويش هنگام مرگ) سعادتمند شوى .
نمایش منبع
از سه چيز نبايد شرم داشت : خدمت كردن مرد به ميهمانش ، برخاستن از جايش به احترام پدر و معلّمش ، و حق خواهى، اگر چه اندك باشد .
نمایش منبع
صلاح مؤمنان و پرهيزگاران را پيوسته در نظر داشته باشيد .
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله:

فَنَيرِزُوا إن قَدَرتُم كُلَّ يَومٍ يَعني تَهادَوا و تَواصَلُوا فِي اللّه‏ِ؛

اگر مى‏توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

دعائم الإسلام: ج 2 ، ص 326

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838