کتابخانه احادیث شیعه

حرف ع ـ غ

در كار آخرت باش تا دنيا ذليلانه به تو رو آورد .
نمایش منبع
بر تو باد خوش رويى ، كه خوش رويى ، كمند دوستى است .
نمایش منبع
وظيفه مشورت شونده ، كوشش در ارائه نظر [درست] است ؛ امّا ضمانت پيروزى بر عهده او نيست .
نمایش منبع
فضيلت هاى آدمى هنگام پى در پى آمدن سختى ها آشكار مى شود .
نمایش منبع
نگاه دارندگان برادرى و دوستى) هنگام فرود آمدن سختى ها آزمايش مى شوند.
نمایش منبع
در هنگام بديهه گويى است كه خِرَد مردان آزموده مى شود .
نمایش منبع
پارسايى پارسايان به هنگام روى آوردن خواهش هاى نفسانى و لذّت ها آشكار مى شود .
نمایش منبع
خود را به بخشش و پرهيز از اصرار در طلب حاجت ، عادت ده تا شايستگى و نيكى پيوسته همراهت باشد .
نمایش منبع
در شگفتم از كسى كه مى بيند هر روز از جان و عمر او كاسته مى شود ، امّا براى مرگ آماده نمى شود .
نمایش منبع
در شگفتم از كسى كه از بيم آسيب ديدن ، از غذا دورى مى گزيند ، چگونه از بيم كيفر دردناك ، از گناه نمى پرهيزد .
نمایش منبع
در شگفتم از كسى كه به احسان فرا دستش اميد دارد ، چگونه فرودستش را محروم مى كند .
نمایش منبع
به كودكان خود نماز بياموزيد و چون به سنّ بلوغ رسيدند ، آنان را براى نماز بازخواست كنيد .
نمایش منبع
چشم عاشق از ديدن عيب هاى معشوق ، كور است و گوش او از [شنيدن ]زشتىِ بدى هايش كر .
نمایش منبع
گناه كارى كه به گناهش اعتراف مى كند ، بهتر است از طاعت كننده اى است كه به عملش مى بالد .
نمایش منبع
منتهاى خيانت ، خيانت كردن به دوست صميمى و شكستن پيمان است .
نمایش منبع
پرهيز از نگاه ناروا ، برترين پرهيزگارى است .
نمایش منبع
خوى و خصلت ها[ى خود] را دگرگون كنيد تا طاعات بر شما آسان شود .
نمایش منبع
غلبه بيهودگى ، اهتمام و جديّت را نابود مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام سجاد عليه ‏السلام:

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838