کتابخانه احادیث شیعه

حرف ف ـ ق

در دگرگونى هاى دنيا ، درس عبرت است .
نمایش منبع
در دگرگونى احوال [دنيا] ، مردانِ مرد شناخته مى شوند .
نمایش منبع
خوبْ يارى رساندن به دوست ، در تنگنا آشكار مى شود .
نمایش منبع
خوش بختى با پايبندى به حق به دست مى آيد .
نمایش منبع
رستگار شد آن كه كار امروزش را سامان داد و كوتاهى هاى ديروزش را جبران كرد .
نمایش منبع
رستگار شد آن كه جامه وفادارى پوشيد و زره امانتدارى بر تن كرد .
نمایش منبع
نادانى كرد آن كه از دشمنانش راه صلاح را باز جُست .
نمایش منبع
گاه باشد كه لجاجت ، آنچه را كه آدمى به آن نياز ندارد ، به بار آوَرد .
نمایش منبع
زشتى تا آنجا فزونى يافت كه شرم از آن كاسته شد .
نمایش منبع
اندكى كه بر آن مداومت كنى ، بهتر است تا بسيارى كه از آن به ستوه آيى .
نمایش منبع
گفتنِ «نمى دانم» ، نيمى از دانش است .
نمایش منبع
با نيكوكاران همراه باش تا از آنان باشى ، و از بدكاران كناره جو تا از آنان جدا باشى .
نمایش منبع
پايدارى زندگى به برنامه ريزىِ درست و وسيله رسيدن به آن ، مديريت صحيح است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

مِن كمالِ المَرءِ تَركُهُ ما لا يَجمُلُ بهِ؛

از كمال آدمى است كه آنچه را زيبنده او نيست فرو گذارد.

أعلام الدين، ص292

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838