کتابخانه احادیث شیعه

حرف ف ـ ق

در دگرگونى هاى دنيا ، درس عبرت است .
نمایش منبع
در دگرگونى احوال [دنيا] ، مردانِ مرد شناخته مى شوند .
نمایش منبع
خوبْ يارى رساندن به دوست ، در تنگنا آشكار مى شود .
نمایش منبع
خوش بختى با پايبندى به حق به دست مى آيد .
نمایش منبع
رستگار شد آن كه كار امروزش را سامان داد و كوتاهى هاى ديروزش را جبران كرد .
نمایش منبع
رستگار شد آن كه جامه وفادارى پوشيد و زره امانتدارى بر تن كرد .
نمایش منبع
نادانى كرد آن كه از دشمنانش راه صلاح را باز جُست .
نمایش منبع
گاه باشد كه لجاجت ، آنچه را كه آدمى به آن نياز ندارد ، به بار آوَرد .
نمایش منبع
زشتى تا آنجا فزونى يافت كه شرم از آن كاسته شد .
نمایش منبع
اندكى كه بر آن مداومت كنى ، بهتر است تا بسيارى كه از آن به ستوه آيى .
نمایش منبع
گفتنِ «نمى دانم» ، نيمى از دانش است .
نمایش منبع
با نيكوكاران همراه باش تا از آنان باشى ، و از بدكاران كناره جو تا از آنان جدا باشى .
نمایش منبع
پايدارى زندگى به برنامه ريزىِ درست و وسيله رسيدن به آن ، مديريت صحيح است .
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

زينَةُ الْحَـديثِ الصِّـدْقُ؛

زينت سُخن، راستگويى است.

من لايحضره الفقيه: ج4، ص402

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838