کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ مَثَل پُل

امام على عليه السلام ـ در ترغيب به بى اعتنايى به دنيا ـ : مال و فرزند ، كسى را كه از دنيا مى رود و براى آن حسابرسى مى شود ، چه به كار مى آيد؟! برهنه به دنيا در آمديد و برهنه از آن برون مى رويد. دنيا، در حقيقت، پُلى است . پس ، از آن بگذريد و مراقبش باشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، گذرگاه آخرت است.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ به يارانش ـ : آيا به شما نرسيده است كه عيسى بن مريم عليه السلام به حواريان چه گفت؟ به آنان فرمود: «دنيا، پُلى است . پس ، از آن بگذريد و آبادش مسازيد».
نمایش منبع
شُعب الايمان ـ به نقل از مالك بن دينارـ : به عيسى بن مريم گفتند: اى روح خدا! خانه اى برايت نسازيم؟
فرمود: «چرا . آن را بر كرانه دريا بسازيد».
گفتند: آن گاه، آب مى آيد و آن را مى بَرَد.
فرمود: «كجا مى خواهيد برايم بسازيد؟ بر پُل؟!» . حديث
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ از اندرزهاى لقمان به فرزندش ـ : فرزندم!... دنيا را به سان پلى بر رودخانه اى بدان كه از آن بگذرى و رهايش كنى و ديگر ، هرگز به سويش باز نگردى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646