کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

الف ـ مجسّم شدن دنيا براى مسيح

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : دنيا براى برادرم عيسى بن مريم عليهماالسلام به صورت زنى مجسّم شد. عيسى عليه السلام به او گفت: «آيا تو شوهر دارى؟» .
دنيا گفت: آرى ؛ شوهرهاى بسيار.
عيسى عليه السلام گفت: «آنها زنده اند؟» . گفت: نه . همه آنها را كشته ام».
در اين هنگام ، عيسى عليه السلام فهميد او دنياست كه برايش مجسّم شده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دنيا به صورت زنى چشم آبى در برابر عيسى عليه السلام مجسّم شد. عيسى عليه السلام از او پرسيد: چند شوى كرده اى؟
گفت: بسيار.
پرسيد: «همه آنها تو را طلاق دادند؟» .
گفت: نه . همه را كُشتم. عيسى عليه السلام گفت: «بيچاره شوهران باقى مانده تو كه از [سرنوشتِ] گذشتگان ، عبرت نمى گيرند!» .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات التحصين : رُوِيَ أنَّ عيسى عليه السلام كُشِفَ لَهُ الدُّنيا فَرَآها في صورَةِ عَجوزَةٍ شَمطاءَ حديث عَلَيها مِن كُلِّ زينَةٍ ، فَقالَ لَها : كَم تَزَوَّجتِ؟ قالَت : لا اُحصيهِم ، قالَ : فَكُلُّهُم
ماتَ عَنكِ ، أو طَلَّقوكِ؟ قالَت : بَل كُلَّهُم قَتَلتُ .
قالَ عيسى عليه السلام : بُؤسا لاِءَزواجِكِ الباقينَ ، كَيفَ لا يَعتَبِرونَ بِأَزواجِكِ الماضينَ؟ كَيفَ أهلَكتِهِم واحِدا واحِدا ولا يَكونونَ مِنكِ عَلى حَذَرٍ؟! حديث
التحصين: روايت شده است كه [حقيقت] دنيا براى عيسى عليه السلام مكشوف شد و آن را به صورت پير زالى سپيد موى ديد كه انواع زيورها بر اوست. عيسى به او گفت: «چند شوى كرده اى؟» .
گفت: از شمار بيرون اند. عيسى عليه السلام گفت: «همه آنها مُردند يا طلاقت دادند؟» .
گفت: نه . همه شان را كُشتم.
عيسى عليه السلام گفت: «بدبخت ، شوهران باقى مانده تو! چگونه از شوهران
گذشته ات عبرت نمى گيرند؟ چگونه يكايك آنها را نابود كردى و اينان از تو برحذر نيستند» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646