کتابخانه احادیث شیعه

تشويق به نفرت از دنيا

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در سفارشش به ابو ذر ـ : اى ابو ذر! هيچ چيز در نزد خدا منفورتر از دنيا نيست. خداوند ، دنيا را آفريد ، سپس از آن روى گرداند و بدان ننگريست و تا قيام قيامت هم به آن نمى نگرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند آخرت را دوست ، و دنيا را دشمن مى دارد. پس ، شما نيز آنچه را خدا دوست دارد ، دوست بداريد و آنچه را دشمن مى دارد ، دشمن بداريد ، و فريب چيزى را كه از اهلش جدا مى شود ، نخوريد، و براى آنچه ماندنى است ، كار كنيد تا به پاداش آخرت دست يابيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر گاه خواستى كه خدا تو را دوست بدارد ، دنيا را دشمن بدار، و هر گاه خواستى كه مردمْ تو را دوست بدارند ، زيادى هاى دنيا را كه نزد توست ، پيش آنان بينداز.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : محبّت نسبت به اهل بيت من ، بيست فايده دارد : . . . . نهم: بيزارى از دنيا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در يادكرد حديث معراج پيامبر صلي الله عليه و آله ـ : خداوند فرمود : «... اى احمد! دنيا و دنياخواهان را دشمن بدار، و آخرت و آخرتگرايان را دوست بدار».
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : بعد از شناخت خداوند و شناخت پيامبر او، هيچ كارى برتر از بيزارى از دنيا نيست.
نمایش منبع
بحار الأنوار: به عيسى عليه السلام گفته شد: يك كار به ما بياموز كه به سبب آن ، خداوند ما را دوست بدارد. فرمود: «دنيا را دشمن بداريد تا خدا دوستتان بدارد».
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646