عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


وظیفه صاحبان نعمت

بسم الله الرحمن الرحیم
امام رضا علیه السلام :
بر صاحب نعمت واجب است كه به نانخورَش گشايش رساند.