عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


توهین به پیامبر خدا (دوست خوب خدا) ... !

بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :
خداوند تبارك و تعالى فرموده است: هر كه به يكى از دوستان من تحقير و توهين روا دارد، به جنگ با من برخاسته است.