عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


خودپسندی، آفت خرد

بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام :
هركه از كردار خود خوشش آيد، خردش آسيب بيند.