حديث و آيات

عنه عليه السلام : صَديقُكَ مَن نَهاكَ ، وعَدُوُّكَ مَن أغراكَ . حديث

امام على عليه السلام : دوستت ، كسى است كه تو را [از بدى ها ]بازدارد و دشمنت ، آن كسى است كه تو را [به سوى بدى ها ]برانگيزد .