عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

صادق ترينِ برادران

امام على عليه السلام : دوست ، دوست نخواهد بود ، مگر آن كه برادرش را در سه حال نگه دارد : در سختى اش ، در غيبت او و پس از مرگش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، آن است كه در نهان ، به دوستى پايبند است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در صداقت دوست ، همين بس كه همراهى اش ، فراوان باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستِ مهربان ، آن كسى است كه تو را به سراى آخرت فرا بخواند و در عمل كردن براى آن ، تو را يارى كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، كسى است كه نيكخواهانه عيبت را به تو بگويد ، در نبودنت حافظ [آبرو و راز] تو باشد و تو را بر خود ، مقدّم بدارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، از دوستى اش بازنمى گردد ، اگر چه به او جفا شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه تو را به عيبت بينا گردانَد و در نبودنت حافظ [آبرو و راز ]تو باشد ، او همان دوست [حقيقى ]است ، پس او را نگه دار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، كسى است كه از ستم و تجاوزگرى بازدارد و بر انجام دادن خوبى و نيكويى يارى كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرِ راستينت ، كسى است كه با جان خود ، تو را حفظ كند و تو را بر مال ، فرزند و همسر خود ، مقدّم دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستت ، كسى است كه تو را [از بدى ها ]بازدارد و دشمنت ، آن كسى است كه تو را [به سوى بدى ها ]برانگيزد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به [نيازهاى] تو توجّه كند ، دوست توست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادر حقيقى تو كسى است كه لغزشت را ببخشد، نيازت را برطرف سازد ، عذرت را بپذيرد ، زشتى ات را بپوشاند ، ترست را بزدايد و آرزويت را برآورد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلامـ در شعر منسوب به ايشان ـ :

برادرت، كسى است كه چون گرفتارى روزگارْ رنجورت ساخت/
در برابر درد دل هايت خاموش نمى ماند [و به يارى ات مى شتابد] .

كسى كه چون دچار مشكلات شدى/
همواره سرزنشگرانه توبيخت مى كند ، برادرت نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
برادر راستين تو كسى است كه در كنار تو مى كوشد/
و به خود ، زيان مى زند تا به تو سودى رساند .
و چون ديد كه مسئله اى تو را از هم گسيخته است/
خود را پراكنده خاطر مى كند ، تا تو را جمعيّت خاطر ببخشد .

پرینت احادیث

كنزالفوائد : نقل شده كه امام صادق عليه السلام اين دو بيت را بارها براى مَثَل زدن مى خواند :

برادرت كسى است كه چون به عمد با شمشير به سراغ او بروى/
تا او را از پاى در آورى ، بازْ در دوستى خود ، كوتاهى نمى كند و فريبت نمى دهد.

و چون او را به مرگ فرا بخوانى/
از سرِ دوستى و براى حفظ تو ، جواب رد به تو ندهد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419