حديث و آيات

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : ما مِن رَجُلَينِ يَصطَحِبانِ إلاّ وَاللّه ُ مُسائِلٌ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما عَنِ الآخَرِ ؛ كَيفَ كانَ صُحبَتُهُ إيّاهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو تن با يكديگر دوستى كنند ، خداوند از هريك از آنان درباره نحوه مصاحبت دوستش با او پرسش خواهد كرد .