عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

توجّه به حقوق برادران

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو تن با يكديگر دوستى كنند ، خداوند از هريك از آنان درباره نحوه مصاحبت دوستش با او پرسش خواهد كرد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه با كسى برادرى كردى ، حقّ برادرى را گرامى دار (حقوق دوستى را رعايت كن) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصيّت خويش به فرزندش محمّد حَنَفيه ـ : پسركم! ... حقّ برادرت را به اعتمادِ دوستى ميان خودتان ، ضايع مكن ؛ زيرا آن كه حقّش را ضايع كرده اى ، برادرت نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوار شمردن حقوق برادران ، از نشانه هاى بى توفيقى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ارجمندترينْ خصلت ، رعايت دوستى است و بهترينْ همّت ، وفاى به وعده است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : [پيمان ]دوستى را نگه دار ، گرچه ديگرى آن را نگه ندارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : [پيمان ]دوستى ات را گرامى شمار و عهدت را نگه دار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينْ جوان مردى ، نگهداشتِ دوستى است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : [دوستان] به دليل دورى شان از خيانت ، «برادر» و به دليل پاسداشتِ حقوق دوستى و راستى ، «صَديق» ناميده شده اند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوندِ والا نام ، حافظِ كسى است كه دوست خود را حفظ كند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چه قدر براى انسان ، زشت است كه برادرش حقّ دوستى او را بشناسد ؛ امّا او حقّ برادرش را نشناسد!

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419