عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

توجّه به حقوق برادران

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو تن با يكديگر دوستى كنند ، خداوند از هريك از آنان درباره نحوه مصاحبت دوستش با او پرسش خواهد كرد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه با كسى برادرى كردى ، حقّ برادرى را گرامى دار (حقوق دوستى را رعايت كن) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصيّت خويش به فرزندش محمّد حَنَفيه ـ : پسركم! ... حقّ برادرت را به اعتمادِ دوستى ميان خودتان ، ضايع مكن ؛ زيرا آن كه حقّش را ضايع كرده اى ، برادرت نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوار شمردن حقوق برادران ، از نشانه هاى بى توفيقى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ارجمندترينْ خصلت ، رعايت دوستى است و بهترينْ همّت ، وفاى به وعده است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : [پيمان ]دوستى را نگه دار ، گرچه ديگرى آن را نگه ندارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : [پيمان ]دوستى ات را گرامى شمار و عهدت را نگه دار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينْ جوان مردى ، نگهداشتِ دوستى است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : [دوستان] به دليل دورى شان از خيانت ، «برادر» و به دليل پاسداشتِ حقوق دوستى و راستى ، «صَديق» ناميده شده اند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوندِ والا نام ، حافظِ كسى است كه دوست خود را حفظ كند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چه قدر براى انسان ، زشت است كه برادرش حقّ دوستى او را بشناسد ؛ امّا او حقّ برادرش را نشناسد!

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ؛
خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.

مشكاة الأنوار، ص 325

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450