کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : 1219 ـ تشويق به پند گرفتن از عبرتها

عنه عليه السلام : مَن جَهِلَ قَلَّ اعتِبارُهُ . حديث
امام على عليه السلام : هركه نابخرد باشد، پند گرفتنش اندك است.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461