کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : 1792 ـ نهى از قهر بودن با برادر بيش...

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : لا هِجرَةَ فَوقَ ثَلاثٍ . حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : قهر بيش از سه روز، روا نيست.
نمایش منبع


حدیث روز

امام على عليه ‏السلام : :

تَولَّوْا مِن أنفسِكُم تأديبَها، واعدِلُوا بها عَن ضَراوةِ عاداتِها؛

به تأديب و تربيت نفسهاى خود بپردازيد و آنها را از شيفتگى به عادتهايشان بازداريد.

غرر الحكم ، ح4522

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3473