کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : 1865 ـ فضيلت تقوا

عنه عليه السلام : اُوصِيكُم بتَقوَى اللّه ِ... وأشعِروهاقُلوبَكُم ، وارحَضوا بِها ذُنوبَكُم ... ألا فَصُونوها وتَصَوَّنُوا بِها . حديث
امام على عليه السلام : شما را به تقواى خدا سفارش مى كنم... آن را شعار دل هاى خود كنيد و گناهانتان را با آن بشوييد... هان! تقوا را حفظ كنيد و خود را [نيز] به وسيله آن محفوظ بداريد.
نمایش منبع


حدیث روز

امام على عليه ‏السلام : :

تَولَّوْا مِن أنفسِكُم تأديبَها، واعدِلُوا بها عَن ضَراوةِ عاداتِها؛

به تأديب و تربيت نفسهاى خود بپردازيد و آنها را از شيفتگى به عادتهايشان بازداريد.

غرر الحكم ، ح4522

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3473