کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : 1866 ـ تقوا، كليد كرامت است

عنه عليه السلام : مَن أخَذَ بِالتَّقوى ... هَطَلَت علَيهِ الكَرامَةُ بَعدَ قُحوطِها ، وتحَدَّبَت علَيهِ الرَّحمَةُ بَعدَ نُفورِها ، وتَفَجَّرَت علَيهِ النِّعَمُ بَعدَ نُضوبِها ، ووَبَلَتْ علَيهِ البَركَةُ بَعدَ إرذاذِها . حديث
امام على عليه السلام : هركه تقوا پيشه كند... باران بندآمده كرامت دوباره بر او فرو ريزد و رحمت گريخته به سوى او بازگردد و چشمه فروكش
كرده نعمت ها دگرباره برايش جوشان شود و بارشِ كاستى گرفته بركت دوباره بر او سرازير شود.
نمایش منبع


حدیث روز

امام على عليه ‏السلام : :

تَولَّوْا مِن أنفسِكُم تأديبَها، واعدِلُوا بها عَن ضَراوةِ عاداتِها؛

به تأديب و تربيت نفسهاى خود بپردازيد و آنها را از شيفتگى به عادتهايشان بازداريد.

غرر الحكم ، ح4522

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3473