کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : 1897 ـ زمامداران ستمگر

عنه عليه السلام : مَن جارَت وِلايَتُهُ زالَت دَولَتُهُ . حديث
امام على عليه السلام : هر كه حكومتش ستمكارانه باشد، دولتش به سر آيد.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454