کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : راه آزمودن دوست

عنه عليه السلام : في الشِّدَّةِ يُختَبَرُ الصَّديقُ .حديث
امام على عليه السلام : در سختيهاست كه دوست، آزموده مى شود .
نمایش منبع


حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454