کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : زيان زدن به خود و ديگرى از نظر ...

عنه صلى الله عليه و آله : لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ، و لِلرَّجُلِ أن يَضَعَ خَشَبَهُ في حائطِ جارِهِ، و الطَّريقُ المَيثاءُ سَبعَةُ أذرُعٍ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زيان زدن به خود و ديگرى ممنوع است . انسان مجاز است چوب خود را بر ديوار همسايه اش بگذارد ، و [حريم ]راه هموار ، هفت گز است .
نمایش منبع


حدیث روز 

امام كاظم عليه السلام : :

لو كانَ فيكُم عِدّةُ أهلِ بَدرٍ لَقامَ قائمُنا؛

اگر در ميان شما به تعداد اهل بدر وجود داشت قائم ما قيام مى كرد.

مشكاة الأنوار ، ٦٣

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454