کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : معيار معاشرت با مردم

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : اِجعَلْ نَفسَكَ ميزانا فيما بَينَكَ و بَينَ غَيرِكَ ، و أحِبَّ لِغَيرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ ، وَ اكرَهْ لَهُ ما تَكرَهُ لَها ، لا تَظلِمْ كما لا تُحِبُّ أن تُظلَمَ ، و أحسِنْ كما تُحِبُّ أن يُحسَنَ إلَيكَ ، و استَقبِحْ لِنَفسِكَ ما تَستَقبِحُهُ مِن غَيرِكَ ، وَ ارضَ مِنَ النّاسِ ما تَرضى لَهُم مِنكَ .حديث
امام على عليه السلام : در رابطه ميان خود با ديگرى خويشتن را معيار قرار ده و براى او آن بخواه كه براى خود مى خواهى و آنچه بر خود نمى پسندى بر او نيز مپسند؛ همچنان كه دوست ندارى به تو ستم شود، تو نيز به كسى ستم مكن و همچنان كه دوست دارى به تو خوبى شود، تو نيز به ديگران خوبى كن و آنچه را از ديگران زشت مى شمارى از خود نيز زشت شمار و آنچه را از خود پسنديده مى دانى از آنان نيز پسنديده بدان.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461