کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : دانشمند زنده است گر چه مرده باشد

عنه عليه السلام : العُلَماءُ باقونَ ما بَقِيَ اللَّيلُ و النَّهارُ .حديث
امام على عليه السلام : تا گردش شب و روز هست، علما هستند.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454