کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : از غافل ، غفلت نشده است

عنه عليه السلام : أيُّها الناسُ غيرُ المَغفولِ عَنهُم ، و التارِكونَ المَأخوذَ مِنهُم ، مالي أراكُم عنِ اللّه ِ ذاهِبينَ ، و إلى غيرِهِ راغِبينَ ؟ ! .حديث
امام على عليه السلام : اى مردمى كه از كار شما غافل نيستند و اى مردمى كه [خدا و اوامر او را ]رها كرده ايد و[هر چه داريد از جان و مال و فرزند] از شما گرفته مى شود، چه شده است كه مى بينم از خدا روي گردان شده ايد و به غير او روى آورده ايد؟
نمایش منبع


حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454