کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : زمام داران ستمگر

عنه عليه السلام : مَن جارَت وِلايَتُهُ زالَت دَولَتُهُ .حديث
امام على عليه السلام : هر كه حكومتش ستمكارانه باشد، دولتش به سر آيد.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454