کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : باب م ـ و ـ ن

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن فَرَّجَ عَن أخيهِ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيا فَرَّجَ اللّه ُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ ؛ حديث
رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه غمى از غم هاى دنيايى برادر دينى خود را بزدايد ، خداوند ، غمى از غم هاى قيامت را از او مى زدايد .
نمایش منبع


حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454