در کلاس عمر

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : در کلاس عمر
کلید واژه : امیرالمؤمنین علی علیه السلام عمر نیکوکاری