زندگی بداخلاق

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : زندگی بداخلاق
کلید واژه : اخلاق بد امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطاکار