زمام داران ستمگر

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن وَلِيَ مِن أمرِ المُسلِمينَ شيئا فغَشَّهُم فهُو في النّارِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه زمام كارى از كارهاى مسلمانان را به دست گيرد و به آنان خيانت ورزد، او در آتش است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : وُلاةُ الجَورِ شِرارُ الاُمَّةِ ، و أضدادُ الأئمَّةِ .حديث

امام على عليه السلام : زمام داران ستمگر، اشرار امّت و دشمنان ائمه اند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : سَبُعٌ أكُولٌ حَطُومٌ خَيرٌ مِن والٍ ظَلُومٍ غَشُومٍ .حديث

امام على عليه السلام : جانور درنده پرخور بى رحم، بهتر از حكمران ستمگر دژخيم است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ الوُلاةِ مَن يَخافُهُ البَريءُ .حديث

امام على عليه السلام : بدترين حكمرانان، كسى است كه بي گناه از او بترسد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن جارَت وِلايَتُهُ زالَت دَولَتُهُ .حديث

امام على عليه السلام : هر كه حكومتش ستمكارانه باشد، دولتش به سر آيد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إنّ الزُّهدَ في وِلايَةِ الظالِمِ بِقَدرِ الرَّغبَةِ في وِلايَةِ العادِلِ .حديث

امام على عليه السلام : بى رغبتى به حكومت ستمگر، به اندازه رغبت به حكومت دادگر است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام ـ مِن كِتابِهِ إلى أهلِ مِصرَ ـ : آسَى .حديث أن يَلِيَ أمرَ هذهِ الاُمَّةِ سُفَهاؤها و فُجّارُها ، فيَتَّخِذوا مالَ اللّه ِ دُوَلاً ، و عِبادَهُ خَوَلاً ، و الصّالِحينَ حَربا ، و الفاسِقينَ حِزبا .حديث

امام على عليه السلام ـ در نامه خود به مردم مصر ـ نوشت : اندوه من اين است كه بى خردان و نابكاران كار اين امّت را به دست گيرند و مال خدا را ميان خويش دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خويش پندارند و نيكوكاران را دشمنان و بد كرداران را دار و دسته خود گيرند.