کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ ريشه دين و كمك آن :

امام على عليه السلام : زهد، ريشه دين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شش چيز از پايه هاى دين است : ... و زهدِ به دنيا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد، پايه يقين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر تو باد زهد؛ زيرا كه آن ، كمك دين است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461