کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ فرمانبرى دنيا

امام على عليه السلام : هر كه دنيا را نافرمانى كند ، دنيا از او فرمان مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، اَجَل ها را نزديك ، آرزوها را دور و دراز، مردان را نابود ، و احوال (اوضاع) را دگرگون مى كند. هر كه با دنيا در افتد ، دنيا بر او چيره مى گردد، هر كه با آن پنجه در افكند ، دنيا به خاكش مى افكند، هركه از دنيا نافرمانى كند ، دنيا از او فرمان مى برد، و هر كه دنيا را وا نهد ، دنيا خود به سراغش مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هر چيزى ، هر گاه به خشمش آورى ، از تو نافرمانى مى كند ، بجز دنيا كه هر گاه به خشمش آورى ، از تو فرمان مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا دورى كند ، دنيا با زبونى نزد او مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا روى گرداند ، دنيا نزد او مى آيد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن سَلا حديث عَنِ الدُّنيا أتَتهُ راغِمَةً . حديث
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا دست بشويد ، دنيا به رغم ميل خود نزد او مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از طلب دنيا فرو نشيند ، دنيا پيش رويش قامت مى افرازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو اگر به دنيا پشت كنى ، دنيا به تو رو مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

فَنَيرِزُوا إن قَدَرتُم كُلَّ يَومٍ يَعني تَهادَوا و تَواصَلُوا فِي اللّه‏ِ؛

اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

دعائم الإسلام: ج2، ص326

چهل حدیث « عید »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454