کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

از جاذبه هاى دنيا روى گردانيد

امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! شما را به پروا كردن از خدا و فرمان بردارى از او سفارش مى كنم؛ چرا كه [ مايه ] نجات در فردا[ى قيامت] و رهايى ابدى [از عذاب الهى]اند . خداوند در تهديد و ترغيب شما ذرّه اى فروگذار نكرده، و دنيا و ناپايدارى و زوال و انتقال آن [به ديگرى] را به شما شناسانده است. پس، از آنچه در دنيا خوشايند شماست ، روى گردانيد؛ چرا كه [ فقط ] اندكى از آن را با خود مى بريد.
دنيا نزديك ترين جا به خشم خدا و دورترين جا از خشنودى اوست. پس ، اى بندگان خدا! غم ها و گرفتارى هاى دنيا را از خود دور كنيد ـ چرا كه به جدايى دنيا و دگرگونى حالات آن ، يقين داريد ـ و از آن حذر كنيد ، همچون حذر كردن دلسوز خيرخواه، و كوشاى رنجبر.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا با هيچ يارى وفا نمى كند، و براى هيچ آشامنده اى زلال نيست. نعمتش جا به جا مى گردد و حالاتش دگرگون مى شوند و لذّت هايش از بين مى روند و پيامدهاى آنها باقى مى مانند. پس، پيش از آن كه دنيا از تو روى
گرداند ، تو از آن روى بگردان، و پيش از آن كه او كسى ديگر را جايگزين تو كند ، تو ديگرى (آخرت) را جايگزين آن كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشا به حال كسى كه راه روشن را در پيش گرفت، و از مسير درست جدا نشد، و شيفته آخرت شد و از دنيا روى گرداند!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469