کتابخانه احادیث شیعه

اعتماد به دنيا

امام صادق عليه السلام ـ در بيان نصايح لقمان عليه السلام به پسرش ـ : اى پسرم! به دنيا تكيه نكن و دلت را به آن مشغول نگردان، كه خداوند ، چيزى پَست تر از دنيا نيافريده است. مگر نمى بينى كه خداوند ، نعمت هاى دنيا را براى فرمانبران، پاداش و گرفتارى هاى آن را براى گناهكاران كيفر قرار نداده است؟
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات البداية والنهاية عن هشام بن عُروة عن أبيه :مَكتوبٌ فِي الحِكمَةِ [يَعني حِكمَةَ لُقمانَ عليه السلام ] حديث : يا بُنَيَّ ، إيّاكَ وَالرُّغبَ حديث ، فَإِنَّ الرُّغبَ كُلَّ الرُّغبِ يُبعِدُ القَريبَ مِنَ القَريبِ ، ويُزيلُ الحِكَمَ كَما يُزيلُ الطَّرَبَ . حديث
البداية و النهاية ـ به نقل از هِشام بن عُروه، از پدرش ـ : در حكمت لقمان ، مكتوب است : «اى پسرم! از آزمندىِ بيش از حد بپرهيز؛ زيرا اين نوع حرص ، نزديك را دور و حكمت را زايل مى كند ، چنان كه نشاط را از بين مى برد».
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ـ درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! دنيا را جاى امنى قرار نده، در حالى كه گناهان و شيطان در آن است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465