کتابخانه احادیث شیعه

ادبِ گفتار

الكافى ـ به نقل از ابراهيم بن ابى بلاد، از كسى ديگر كه اين مطلب را نقل كرده است ـ : لقمان به پسرش گفت: «پسرم! . . . هر كس مالك زبانش نباشد ، پشيمان مى شود».
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! هر كس زبانش را باز ندارد، پشيمان مى شود.
نمایش منبع
كتاب العقل و فضله، ابن ابى الدنيا ـ به نقل از وهب بن منبّه ـ : در حكمت لقمان ، مكتوب است كه به پسرش گفت: «اى پسرم! زبان در حسد است . مراقب باش تا از زبانت چيزى در نيايد كه تن را نابود و پروردگار عز و جل را بر تو خشمگين كند» .
نمایش منبع
إرشاد القلوب :روايت شده كه : لقمان ، داوود عليه السلام را ديد كه زره مى سازد. خواست از او سؤال كند [كه چيست]؛ ولى خاموش ماند تا وقتى كه داوود عليه السلام زره را پوشيد . لقمان ، وضعيت زره را بدون پرسش فهميد .
و لقمان عليه السلام گفت: «هر كس بسيار بگويد ، بسيار اشتباه مى كند و هر كس اشتباهش بسيار شود ، بيهوده گويى اش بسيار مى گردد و هر كس بسيار بيهوده گو باشد ، دروغش زياد مى شود و هر كس زياد دروغ گويد ، گناهانش بسيار مى گردد و هر كس گناهانش بسيار باشد ، سزاوار آتش جهنّم است. خداوند زبان را به خاطر زيانِ بسيارش، با چهار لنگه در ، باز داشته است: دو لب انسان ، دو لنگه و دندان هاى [بالا و پايين ]انسان نيز دو لنگه اند» .
نمایش منبع
إرشاد القلوب :از سفارش لقمان عليه السلام به پسرش است كه گفت : « ... چيزى را كه نمى دانى، نگو».
نمایش منبع
حلية الاولياء ـ به نقل از كعب ـ : لقمان به پسرش گفت: «پسرم! كم سخن باش تا عاقل باشى و پُر سخن نباش كه جاهل مى شوى. اگر آب دهانت بر سينه ات جارى شود (حرفت را بخورى) و زبان را از چيزى كه به تو مربوط نيست ، بازدارى، براى تو زيباتر و بهتر است از اين كه در ميان گروهى بنشينى و درباره چيزى كه به تو مربوط نيست ، سخن بگويى».
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :لقمان به پسرش گفت: «پسرم! اگر گمان كردى كه سخن، نقره است، پس [بدان كه ]سكوت، طلاست». حديث
نمایش منبع
الزهد، ابن حنبل ـ به نقل از سفيان ـ : لقمان به پسرش گفت: «پسرم! هرگز بر سكوتم پشيمان نمى گردم. اگر سخن از نقره باشد ، هر آينه، سكوت از طلاست».
نمایش منبع
حلية الأولياء ـ به نقل از ابراهيم بن ادهم ـ : لقمان به پسرش گفت: «پسرم! گاهى مرد چنان سخن مى گويد كه مى گويند احمق است ؛ ولى در واقع، احمق نيست. و گاهى مرد چنان سكوت اختيار مى كند كه مى گويند بردبار است ؛ ولى در واقع، بردبار نيست».
نمایش منبع
مجمع البيان :لقمان گفت: «سكوت از حكمت است ؛ ولى رعايت كننده آن اندك است».
نمایش منبع
الزهد، هنّاد ـ به نقل از قيس ـ : لقمان به پسرش گفت: «پسرم! از آنچه از دهانت خارج مى شود ، جلوگيرى كن؛ زيرا تو مادامى كه ساكتى، سالمى . همانا سخنى سزاوار توست كه سودت دهد».
نمایش منبع
أعلام الدين:از لقمان ، روايت شده كه [به صورت شعر ]گفت :
دانش زينت است و سكوت سلامت ،
هر گاه سخن گفتى، پرگو نباش .

اگر بر سكوت يك بار پشيمان شدم،
هر آينه بر سخن بارها پشيمان گشتم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی علیه السلام : :

مَنْ اَطاعَ الخالِقَ لَمْ يُبالِ سَخَطَ المَخْلُوقينَ وَ مَنْ اَسْخَطَ الخالِقَ فَلْيَيْقَنْ‏ اَنْ يَحِّلَ بِهِ سَخَطُ المَخْلُوقينَ؛

كسى كه از آفريدگار پيروى كند از خشم آفريـده ‏ها بـاكى نـدارد. و كسى كه خــدا را به خشـم آورد، بايد باور كند كه مردم بر او خشم خواهند آورد.

تحف العقول، ص 482

چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461