کتابخانه احادیث شیعه

ادبِ مجلس

الكافى ـ به نقل از يونس كه سَنَد آن را به ائمّه عليهم السلام رسانده است ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! مجالس را با چشم باز انتخاب كن؛ اگر گروهى را ديدى كه خداوند عز و جل را ياد مى كنند ، با آنان همنشينى كن. اگر عالم بودى، سودش را مى برى و اگر جاهل بودى، يادت مى دهند، و چه بسا خداوند ، سايه رحمتش را بر آنان بگسترانَد و تو را نيز در بر گيرد. و اگر گروهى را ديدى كه خدا را ياد نمى كنند ، با آنان همنشينى نكن. اگر عالم بودى، سودش را نمى برى و اگر جاهل بودى ، بر جهلت مى افزايند، و چه بسا خداوند سايه كيفرش را بر آنان بگسترانَد و تو را نيز در بر گيرد.
نمایش منبع
تنبيه الخواطر :لقمان به پسرش گفت: «پسرم! هر گاه به انجمن گروهى درآمدى، تير سلام را به سويشان پرتاب كن و در كنارشان بنشين و سخنى نگو، تا آنان سخن بگويند؛ اگر ديدى به ياد خدا سخن مى گويند ، تو هم با آنان شريك شو، وگرنه، از نزد آنان به سوى ديگران تغيير مكان بده».
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469